Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Tiếp nối chủ đề về các thì thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continuous tense trong tiếng Anh. Hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết phía dưới nhé!

1) Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) trong tiếng Anh

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là một thì trong ngữ pháp tiếng Anh, dùng để diễn tả một hành động, sự việc bắt đầu xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành động, sự việc khác trong quá khứ

2) Dấu hiệu nhận biết

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

Để có thể nhận biết được thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous tense) chúng ta có thể căn cứ vào một số từ xuất hiện trong câu dưới đây:

  • For + khoảng thời gian: trong bao lâu
  • Since + mốc thời gian: kể từ khi
  • Until then: cho đến tận lúc đó
  • How long: trong bao lâu
  • When: khi
  • Before, after: trước, sau
  • By the time: vào lúc
Xem thêm:  Thì tương lai gần trong tiếng Anh - Near Future

3) Cách sử dụng 

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ, kéo dài một khoảng thời gian và kết thúc trước một thời điểm trong quá khứ

Ví dụ: He had been teaching since twenty years before he retired last year (Anh ấy đã dạy học từ hai mươi năm trước khi nghỉ hưu vào năm ngoái)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động xảy ra liên tục kéo dài trước một sự việc nào đấy trong quá khứ

Ví dụ: We had been working very hard before the boss came back (Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ trước khi ông chủ trở lại)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động là nguyên nhân dẫn đến một sự việc nào đó xảy ra trong quá khứ

Ví dụ: They had been running for 3 hours before they exhausted (Họ đã chạy trong 3 giờ trước khi kiệt sức)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để nhấn mạnh một hành động để lại kết quả trong quá khứ

Ví dụ: I had been living in London for 3 years until i returned VietNam (Tôi đa từng sống ở Luân Đôn trong suốt 3 năm trời cho đến khi trở lại Việt Nam)

4. Các công thức của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous tense)

a) Thể khẳng định

Xem thêm:  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Present perfect continuous

– Cấu trúc: S + had + been + Ving

– Ví dụ: I had been reading an article

(Tôi đã đọc một bài báo)

b) Câu phủ định

– Cấu trúc: S + had + not + been + Ving

Chú ý: had + not = hadn’t

– Ví dụ: Since i hadn’ t been expecting any visitors, I was wearing pyjamas when the doorbell rang

(Vì tôi không mong đợi bất kỳ khách nào đến thăm, tôi đang mặc bộ đồ ngủ khi chuông cửa reo)

c) Câu nghi vấn

– Cấu trúc: Had + S + been + Ving?

Trả lời: Yes, S + had/No, S + hadn’t

– Ví dụ: Had they waiting for him when he went out? (Họ có đợi anh ta khi anh ta đi ra ngoài không?)

Lời kết: Trên đây là bài viết chia sẻ cho các bạn về cách dùng, dấu hiệu nhận biết và các công thức trong thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continuous tense trong tiếng Anh. Hi vọng các bạn có thể vận dụng vào trong quá trình giao tiếp, viết bài với tiếng Anh. Chúc các bạn luôn học tập tốt, hẹn gặp ở bài viết tiếp!

Xem thêm:  Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh ( past perfect )

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *