Cấu trúc với Never before

Gần đây, đã có một vài bạn liên hệ với chúng tớ để hỏi rõ về cấu trúc Never … Before. Cấu trúc Never … Before là gì? Sử dụng cấu trúc Never … Before ở đâu cho đúng. Các bạn có biết cấu trúc này không. Nếu chưa thì hãy cùng chúng tớ khám phá cấu trúc này nhé. Chúng ta cùng bắt đầu luôn bài học thôi nha!

Cấu trúc với Never before

1. Never … before là gì?

Để nắm được nghĩa của cấu trúc này ta hãy nghiên cứu, phân tích từng từ 1 nha: “Never” và “Before” nhé!

  • Never là một phó từ, mang nghĩa là: chưa bao giờ, không bao giờ.
  • Before cũng là một phó từ, mang nghĩa là: trước, trước đây.

=> Khi ghép 2 từ làm một thì Never before có nghĩa là: không bao giờ trước đây.

Nhưng cấu trúc Never … before lại mang nghĩa là: Việc gì, cái gì chưa từng/ chưa bao giờ được thấy hoặc chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Xem thêm:  Phân biệt live, life, living và alive

  Ví dụ: Bob has never eaten such a delicious cake before. (Bob chưa bao giờ ăn một chiếc bánh ngon như vậy trước đây).

2. Cấu trúc và cách sử dụng Never … before.

Cấu trúc với Never before

Cấu trúc Never … before:

S + have/ has/ had + never + V-P2 (thì hoàn thành) + before

  Lưu ý:

  • Cấu trúc Never … before chỉ được dùng ở các thì hoàn thành vì bản chất nghĩa của nó đã ở thì hoàn thành rồi.
  • Cấu trúc Never … before không có thể phủ định vì Never đã mang tính phủ định rồi.

Ví dụ: Moise had never told me the truth about his situation before. (Moise chưa bao giờ nói với tôi sự thật về hoàn cảnh của anh ấy trước đây).

3. Dạng đảo ngữ

Cấu trúc với Never before

Cấu trúc đảo ngữ:

Never + has/ have/ had + S + (ever) + V-P2 (thì hoàn thành) + before

Ví dụ: Never had they heard that there were so many treasures where they lived before. (Chưa bao giờ họ nghe nói có nhiều báu vật như thế ở nơi họ sống trước đây cả).

Các bạn có thắc mắc tại sao lại có dạng đảo ngữ này không? Đó là vì để nhấn mạnh cụm từ “chưa bao giờ” đó. Bây giờ các bạn đã biết tại sao chưa. Nếu biết rồi thì cũng hãy sử dụng nó nhiều nha!

Xem thêm:  Thì tương lai đơn trong tiếng Anh

KẾT LUẬN: Bài học hôm nay kết thúc mất tiu rồi. Chúng tớ đã nói là bài học này rất là ngắn nên chúng tớ cũng hy vọng các bạn độc giả thân mến thì cũng hãy học chăm chỉ và tiếp thu tốt nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hẹn gặp lại ở những bài học lần sau!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *