Cách sử dụng few và a few trong tiếng anh

“Few” và “A few”, “Little” và “A little” dùng thế nào cho đúng? Có rất nhiều bạn hay nhầm lẫn nghĩa, cũng như là cách sử dụng của các từ này. Vì vậy xảy ra một vấn đề đó là các bạn hay sử dụng “bừa bãi” những từ này một cách “cảm tính”. Việc này không hề tốt chút nào nha, bị trừ điểm như chơi đó. Tuy nhiên, các bạn không cần lo lắng quá đâu, vì đã có chúng tớ ngay ở đây ròi. Hôm nay, chúng tớ sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng và phân biệt “Few” và “A few” siu đơn giản luôn!

Cách sử dụng few và a few trong tiếng anh

Let’s get started!

1. Cách sử dụng Few

Few là một lượng từ.

Ý nghĩa: ít, vài.

Chức năng: Dùng để làm rõ nghĩa, bổ nghĩa cho câu về mặt số lượng.

Xem thêm:  Cấu trúc more and more

Cấu trúc: Few + plural countable nouns (danh từ đếm được số nhiều): rất ít, không nhiều, gần như không có và không đủ để dùng, sử dụng. (tính phủ định).

Cách sử dụng few và a few trong tiếng anh

Ví dụ:

  • We can’t share enough apples for everyone because there are too few apples left. (Chúng ta không thể chia đủ táo cho mọi người được vì còn quá ít táo).
  • I’m sure there will be very few students who can do this exercise. Why? Because it requires high thinking to solve. (Tôi chắc rằng sẽ có rất ít học sinh làm được bài tập này. Tại sao? Vì nó đòi hỏi tư duy cao để có thể giải quyết được).
  • Few cities anywhere in Vietnam can match Pho of Ha Noi. (Ít thành phố nào ở Việt Nam có thể sánh được với Phở Hà Nội).

2. Cách sử dụng A few

A few là một lượng từ:

Ý nghĩa: một số ít, vài.

Xem thêm:  Phân biệt for the first time và it is the first time

Chức năng: Dùng để làm rõ nghĩa, bổ nghĩa cho câu về mặt số lượng.

Cấu trúc: A few + plural countable nouns (danh từ đếm được số nhiều): một số ít, ít đủ để làm gì.

Cách sử dụng few và a few trong tiếng anh

Ví dụ: 

  • A few days ago, Linda met Tom at the store near her university. (Vài ngày trước, Linda đã gặp Tom tại cửa hàng gần trường đại học của cô ấy).
  • Why did you leave me just a few grapes? (Tại sao bạn chỉ để lại cho tôi một vài trái nho?).
  • I have a few ideas for this project. (Tôi có một ít ý tưởng cho dự án này).

3. Phân biệt Few, A few

  • Few có nghĩa là ít nhưng lại không đủ dùng.
  • A few tuy ít nhưng đủ dùng.

KẾT LUẬN: Bài học ngày hôm nay của chúng ta chỉ ngắn xíu thế thôi. Các bạn nắm được bài hết rồi đúng không. Quá đơn giản đúng hem. Chúng tớ hứa hẹn bài học tiếp theo sẽ khó hơn nha! Chúc các bạn học tập tốt và hẹn gặp lại ở bài học tiếp theo!

Xem thêm:  Phân biệt A number of và the number of

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *